Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Hållbar omvandling av avfall till biogas i Benin

Tre miljarder människor i världen är beroende av förorenande bränslen så som ved och kol för matlagning och värme. På landsbygden i Benin är ved ett av de mest använda bränslena vilket bidrar till avskogning, vilket i sin tur bidrar till markerosion, översvämningar och störningar i den biologiska mångfalden. Då bönders mark och skörd är deras inkomstkälla är de en särskilt utsatt grupp för klimatförändringar. Det är främst kvinnor och barn som ägnar tid åt att samla in ved, och som andas in giftig rök när veden eldas inomhus. Det finns därför ett brådskande behov att implementera hållbara alternativ till vedanvändning för att skydda miljön och människorna i Benin.

I detta projekt vill ENERGY 4 IMPACT genomföra en pilot för att testa en hållbar modell för att omvandla avfall till förnybara energikällor samt öka bönders inkomst på landsbygden i Benin.

Projektet stöttas med 3 310 000 kr


Detta kommer att hända i projektet

Framtagning och testning av en ny socioekonomiskt hållbar modell där avfall omvandlas i en småskalig biogasanläggning till biogas och slam. Framtagande av rapport som presenteras på en workshop för Benins regering.


Därför fick projektet stöd

Projektet kan det på långt sikt bidra till minskad avskogning, minskad arbetsbelastning för kvinnor och barn, ökad användning av hållbara energikällor samt större autonomi och förbättrade levnadsvillkor för bönder i Benin.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i oktober 2022

För mer info: https://energy4impact.org/