Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Hållbar produktion och rättvis internationell handel av vilda växter

Det finns idag tusentals produkter som används i Europa som innehåller ingredienser från vilda växtarter, och efterfrågan ökar. Vilda växtarter återfinns i ekosystem med stor biologisk mångfald, och nu hotas omkring 20 % av utrotning då de skördas i för stort antal. Många av de producenter som skördar vilda växter förlitar sig på handel med dessa för sin inkomst och överlevnad. I dagsläget finns det lite information och kunskap kring hållbar skörd av vilda växtarter, både hos konsumenter och inom industrin. Detta innebär brist på incitament för producenter att skörda på ett hållbart sätt.

I detta projekt vill TRAFFIC INTERNATIONAL påverka marknaden och motivera en beteendeförändring för att vilda växtarter ska skördas och handlas med på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt.

Projektet stöttas med 2 980 000 kr.


Detta kommer att hända i projektet

En digitalplattform kommer att tas fram. En kommunikationsplan och kampanj inriktat på beteendeförändring kommer att lanseras.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till biologisk mångfald och ökad motståndskraft i ekosystemen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i augusti 2020 och avslutades i juli 2022

För mer info: https://www.traffic.org/