Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Handboll för alla

Alla, oavsett funktionsförmåga, ska ha möjligheten att vara delaktiga inom samhällets alla områden. Det finns studier som visar att personer med funktionsnedsättning upplever sin hälsa som betydligt sämre än befolkningen i övrigt. Idrotten har potential att spela en viktig roll. Handboll är en av de största idrotterna i Sverige, men verksamheten för personer med funktionsnedsättning är ännu väldigt outvecklad. I detta projekt kommer Svenska Handbollförbundet att utveckla och sprida handboll för personer med funktionsnedsättning i hela Sverige.

Detta kommer att ske genom att man inledningsvis startar en pilotverksamhet i sex klubbar, som implementerar konceptet Handboll för alla i sina löpande verksamheter. Parasporten ska inkluderas och normaliseras i det vardagliga arbetet. Arbetet utvärderas löpande och ligger till grund för den fortsatta spridningen inom samtliga distrikt och föreningar inom förbundet.


Detta kommer att hända i projektet

Utveckling av pilotverksamhet på sex platser, anpassning och komplettering av utbildningsmaterial, integrering hos befintliga cuper och turneringar, samt ambassadörskap.


Därför fick projektet stöd

Genom att utveckla parasporten och på sikt göra den till en självklar del av den vardagliga verksamheten, bidrar man till ett mer inkluderande samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2018 och avslutades i augusti 2020

För mer info: http://www.svenskhandboll.se