Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Cinema Queer on Tour

I ett samhälle som känns alltmer polariserat behövs mötesplatser och kulturupplevelser som istället kan bidra till förståelse och öppenhet. Runt om i landet syns en stor avsaknad av kulturutbud och trygga mötesplatser för HBTQI-personer. Genom att samverka med lokala aktörer utanför storstäderna vill man inom projektet stötta och stärka lokala HBTQI-personer på orten och samtidigt folkbilda en bred allmänhet.

I detta projekt vill Cinema Queer nå ut i 20 av Sveriges regioner med film och kultur som lyfter HBTQI-perspektiv och bidra till fler möten mellan människor.

Projektet stöttas med 2 450 000 kr.


Vad händer i projektet?

Inom projektet identifieras ett tjugotal platser i olika regioner runt om i landet där utbudet för queerfilm och kultur är lågt. På dessa platser skapas samarbeten med lokala aktörer som stöttar med utformningen av aktiviteterna och genom workshops kapacitetsstärks dem för att driva det vidare.

Genom samarbete med bokbussar och mobila bibliotek planerar man även att nå ut till ännu fler små orter i landet och visa queerfilm.


Varför fick projektet stöd?

Projektet syftar till att skapa ett mer jämlikt samhälle där alla oavsett vem hen är ska slippa diskriminerande bemötande. Detta leder i sin tur till bättre psykiskt mående hos annars utsatta grupper.


Projektets tidsstatus

57%

Projektet startade i april 2023 och avslutas i april 2025

För mer info: https://cinemaqueer.se/