Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Panafrikanskt nätverk för kvinnliga advokater

Antalet kvinnor och flickor i fängelse ökar i världen och de löper större risk att utsättas för kränkande behandling och sexuella trakasserier i förvar. Lagstiftning kring abort, häxkonst och äktenskapsbrott påverkar oproportionerligt kvinnor i afrikanska länder. I det afrikanska rättssystemet är kvinnliga advokater i minoritet och de får utstå trakasserier och brist på respekt inom rättsväsendet på grund av sitt kön. I dagsläget finns inget panafrikanskt nätverk för kvinnliga advokater som arbetar med att skydda kvinnors och flickors rättigheter.

I detta projekt vill International Bridges to Justice skapa ett nytt nätverk där kvinnliga afrikanska försvarsadvokater kompetensutvecklas för att tillhandahålla pro bono-fall.

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 2 630 000 kr.


Detta kommer hända i projektet

Nytt nätverk skapas där kvinnliga afrikanska försvarsadvokater kompetensutvecklas för att tillhandahålla juridiskt stöd till fattiga, fängslade kvinnor och flickor som riskerar att utsättas för könsbaserat våld.


Därför fick projektet stöd

För att uppnå det globala målet om att främja rättssäkerhet och säkerställa tillgång till rättvisa behöver vi ha ett särskilt fokus på de mest utsatta grupperna, inklusive kvinnor och flickor.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2021 och avslutades i juli 2022

För mer info: https://www.ibj.org