Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

ICIJ Europe Expansion — Promoting Democracy

En oberoende och fri press är en av stöttepelarna i en demokrati och ett viktigt verktyg att motverka missförhållanden och korruption. Under de senaste åren har pressfriheten i världen eftersats i en alarmerande takt, och minskade intäktsströmmar har försvagat eller stängt nyhetsredaktioner. Inflytelserika personer och organisationer som vill missbruka sin position i det dolda utan konsekvenser gynnas av denna utveckling.

Enligt ”Reportrar utan gränser” klassas nästan en tredjedel av EU:s medlemsländer som problematiska när det gäller deras förhållande till pressfrihet något som får konsekvenser för hela Europa. Även fast några av de bästa journalistiska aktörerna i världen finns i Europa saknas det fortfarande en samlande kraft som kan koordinera och göra dessa organisationer starkare som en motvikt till den negativa utvecklingen kring pressfriheten i Europa och världen. Organisationen International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) är idag det största journalistiska nätverket av sitt slag med över 280 journalister från 53 länder som tillsammans arbetar med att avslöja missförhållanden och korruption så som Panamadokumenten som belyste hur rika människor undkommer att betala skatt.

I detta projekt vill ICIJ värna om pressfriheten och, via ett utökat samarbete mellan europeiska journalister, i större utsträckning avslöja historier om missförhållanden och korruption genom att möjliggöra en långsiktig etablering av ICIJ som en samordnande part för journalistik i Europa.

Projektet stöttas med 2 640 000 kr.


Vad händer i projektet?

  • – Utveckling av en långsiktig hållbarhetsstrategi för en europeisk närvaro för ICIJ.
  • – Ökade samarbeten mellan journalister
  • – Flera granskningar och avslöjanden görs
  • – Workshops och föreläsningar för nya samarbeten

Varför fick projektet stöd?

Projektet verkar för flera av demokratins stöttepelare så som ökad rättssäkerhet och stärkt ansvarsutkrävande, samt yttrandefrihet.


Projektets tidsstatus

54%

Projektet startade i september 2023 och avslutas i december 2024

För mer info: https://www.icij.org/