Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Idrott för alla kroppar

Transpersoner som vill idrotta begränsas av att idrott i stor utsträckning är könsuppdelad genom regelverk, omklädningsrum, jargong och normer. Det medför att många utestängs och blir tvingade att delta i en könskategori de inte känner sig bekväma med. På grund av detta slutar många att idrotta. Transpersoner som grupp deltar i lägre utsträckning i fysiska aktiviteter än vad befolkningen i stort gör.  Det är också en grupp som i högre utsträckning än andra lider av psykisk ohälsa. I detta projekt kommer RFSL, i samarbete med delar av idrottsrörelsen, att verka för att skapa en mer inkluderande idrott för transpersoner.


Detta kommer att hända i projektet

Framtagande av metodmaterial som kan användas vid utbildning av ledare, skapa underlag för anpassade policys och riktlinjer för transpersoners idrottande, samt kommunikationsinsatser genom bland annat film i sociala medier.


Därför fick projektet stöd

Omgivningens oförståelse och okunskap leder till att transpersoners levnadsutrymme inskränks på olika sätt. Kunskap efterfrågas av idrottsrörelsen, och projektet har stor möjlighet att nå ut och skapa en positiv förändring för målgruppen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2019 och avslutades i december 2020

För mer info: https://www.rfsl.se/verksamhet/idrott-for-alla-kroppar/