Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Idrott för hälsa och klimat

Det finns en oro att pågående klimatförändringar ska drabba folkhälsan i Lesotho hårt. I det här projektet vill Kick4Life ge unga bättre hälsa och ökade kunskaper om hur risker kan undvikas – genom fotboll!

I Lesotho påverkas många unga människors liv av utbredd fattigdom, brist på jämställdhet och en hög utbredning av HIV. Situationen påverkar såväl välmående som framtidsutsikter och de pågående klimatförändringarna riskerar leda till ytterligare utmaningar. Kick4Life är en fotbollsklubb vars syfte är att förändra samhället till det bättre. Samtidigt som de främjar ungas hälsa genom fotboll vill de i det här projektet även öka spelarnas kunskaper kring både klimatförändringar och hur hälsorisker kan undvikas.

Projektet stöttas med 2 500 000 SEK.


Detta kommer att hända i projektet

Hälsodepartementet och fotbollstränare involveras i projektet som beräknas ge 10 000 unga i Lesotho nya kunskaper om hälsofrämjande och demokrati.


Därför får projektet stöd

Projektet ger stöd åt människor i utsatta situationer och bidrar till att stärka demokrati.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2020 och avslutades i mars 2022

För mer info: https://www.kick4life.org/