Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Idrottshoppet

Varje år vårdas fler än 5 000 barn och unga förr självmordsförsök och ungefär 160 av dessa dör i självmord. För de här barnen och unga känns självmord som den enda utvägen. Allt fler idrottsorganisationer ser att den psykiska ohälsan ökar bland sina unga idrottsutövare och efterfrågar metoder, övningar och tips på hur de ska kunna prata med barn och unga som mår dåligt.

Suicide Zero vill med detta projekt ge idrottsföreningar kunskap och verktyg som kan förebygga psykisk ohälsa och självmord.

Projektet stöttas med 2 800 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet består av två delar.

  • – Genomförandet av behovsanalys med 15 idrottsföreningar och etablering av en referensgrupp. Kunskapsmaterial, handledning och goda exempel på hur man som idrottsförening kan jobba med dessa frågor tas fram. Utbildningar anpassas för idrottsvärlden och en webbsida med allt material tas fram.
  • – Genomförandet av kommunikationsinsatser, information om projektet dess utbildningar samt material och verktyg sprids till idrottsföreningar nationellt. Instruktörer utbildas i idrottsanpassade utbildningar, uppsökande arbete och samarbeten med idrottsorganisationer etableras.

Varför fick projektet stöd?

Självmord orsakar enskilda och anhöriga stort lidande och kostar samhället över 5,5 miljarder kronor årligen. Forskning som visar att barn som kan sätta ord på sina känslor i tidig ålder är bättre rustande senare i livet för psykisk ohälsa och dess yttersta konsekvens vilket är självmord. Kunskapsmaterial och goda exempel på hur man som idrottsförening kan jobba med dessa frågor i idrottsvärlden behövs. Projektet bidrar till social förändring genom idrott.


Projektets tidsstatus

56%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i mars 2025

För mer info: https://www.suicidezero.se/