Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stöd för HBTQI-organisationers nationella implementering av FN:s rekommendationer

Det finns idag över sextio länder som kriminaliserar samkönade relationer. Hbtqi-personer är en mycket utsatt grupp som riskerar våld och diskriminering, och deras rättigheter ifrågasätts. FN:s råd för mänskliga rättigheter genomför rutinmässigt en granskning av utvalda medlemsstaters generella efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och ger rekommendationer för nationell förbättring. Civilsamhällesorganisationer spelar en viktig roll i granskningen, då de genom påverkansarbete bidrar till att FN-rådet har uppdaterad information om rättighetssituationen i de länder som granskas.

För att bemöta det ökade hotet mot demokrati- och rättighetsförsvarare och hjälpa utsatta grupper göra sina röster hörda vill Postkodstiftelsen stödja insatser som ökar utsatta gruppers säkerhet, kapacitet och legitimitet.

I detta projekt vill ILGA World stärka hbtqi-organisationers möjlighet att påverka inom FN-systemet, samt använda FN:s rekommendationer för att stärka hbtqi-personers rättigheter på en nationell nivå.

Projektet stöttas med 4 620 000 sek


Vad händer i projektet?

I projektets första del ska 16 hbtqi-organisationer från olika länder genomgå en utbildning om påverkansarbete inom FN-systemet och hur de kan implementera FN-rekommendationer på lokal nivå. I projektets andra del ska hbtqi-organisationerna applicera sin nya kunskap i bilaterala dialoger och möten med FN-aktörer från ILGA Worlds nätverk, och där få möjligheten att spela in information till FN-rådet. I projektets tredje del ska hbtqi-organisationerna genomföra nationella påverkansaktiviteter med FN-rekommendationerna som verktyg, med stöttning av ILGA Worlds expertis.


Varför fick projektet stöd?

Projektet är angeläget då motståndarkrafter till hbtqi-personers rättigheter växt sig starkare under Covid-19 pandemin. Projektet därmed bidrar till ett mer jämlikt samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutades i mars 2024

För mer info: https://ilga.org