Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Informations- & upplysningskampanj om hotet mot vilda djur 

Tjuvjakt och den illegala handeln med djur är ett globalt problem som utgör ett av de enskilt största hoten mot utrotningshotade arter. Varje år dödas omkring 20 000 elefanter och under de senaste 100 åren har antalet elefanter minskat med 96%. I spåren av corona-pandemin är frågan om hur människor samspelar med och nyttjar naturens resurser mer aktuell än någonsin.

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med Insamlingsstiftelsen Wildhood Foundation genomföra en informationskampanj för att öka allmänhetens engagemang för behovet av att skydda vilda djur, vilket i sin tur stärker Wildhoods möjlighet att fortsätta sitt arbete mot tjuvjakt i Afrika.

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 500 000 kr.


Vad händer i projektet?

I projektets första del ska en digital informations- och upplysningskampanj tas fram och lanseras. Syftet med informationkampanjen är att öka den svenska allmänhetens kännedom och kunskap om hotet mot vilda djur i Afrika. Projektets andra del består av att stärka upp Wildhoods interna strukturer, vilket kommer vara startskottet för ett nytt arbetssätt för organisationen där de mer effektivt kan kommunicera riktat mot särskilda målgrupper i Sverige samt öka insamlade medel för att motverka tjuvjakten i Afrika.  


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att verka för en bättre miljö 


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2021 och avslutades i mars 2022

För mer info: https://www.wildhood.org