Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Inkluderande föreningsliv

Genom att använda idrott för att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter ökar chansen till inkludering i samhället. I detta projekt kommer Vimmerby If att dels vidareutveckla en social verksamhet riktad mot unga tjejer, samt utveckla nya satsningar mot personer med funktionsnedsättning samt nyanlända vuxna. Verksamheten riktad mot tjejer kommer att ledas av äldre tjejer som är förebilder och innefattar till exempel läxhjälp, läsförståelseprojekt samt andra aktiviteter utifrån målgruppens egna önskemål och behov.

Föreningen kommer också att se över hur man kan arbeta inkluderande mot personer med funktionsnedsättning samt nyanlända vuxna, och bland annat undersöka hur de olika lokalerna och mötesplatserna kan anpassas mot målgruppen och öka inkluderingen.  Metoderna som tas fram i projektet kommer att spridas så att andra föreningar kan ta del av dem.


Detta kommer att hända i projektet

Regelbundna idrottsaktiviteter och sociala aktiviteter för olika målgrupper, samt spridning av metoder via digitala plattformar.


Därför fick projektet stöd

Genom att använda idrott för att skapa social förändring, minskas spänningarna i samhället och ökas förutsättningarna till hälsa för deltagande individer.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2018 och avslutades i november 2019