Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Inkluderande utbildning för barn med funktionsnedsättningar i Zambia

Av de ungefär 600 000 barnen i Zambia som har funktionsnedsättning är det endast 43% som går i skolan. Stigmatisering, brist på hjälpmedel, otillgängliga skolor och kompetensbrist hos lärare är några av orsakerna. Inom detta projekt kommer Leonard Cheshire att arbeta för att barn med funktionsnedsättning i östra Zambia får bättre möjligheter till bra utbildning. Ett första steg är att identifiera barn med funktionsnedsättning. Därefter kommer man att ta fram hjälpmedel och anpassa skolor efter barnens behov. 

Man kommer också att bilda skolklubbar där barn med och utan funktionsnedsättning tillsammans utövar musik och teater, som en väg att förebygga stigmatisering. För föräldrar skapar man föräldragrupper där de kan diskutera gemensamma erfarenheter och få stöd i hur de ska kunna hjälpa sina barn att få en fortsatt utbildning.


Detta ska hända i projektet

Rusta skolor med hjälpmedel, starta föräldragrupper och skolklubbar, samt utbilda lärare i inkluderande lärande.

 


Därför fick projektet stöd

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Projektet verkar för att barn som idag hamnar utanför skolan får tillgång till utbildning.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2018 och avslutades i juni 2019

För mer info: https://www.leonardcheshire.org