Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Innovativa digitala lösningar för mer inkluderande utbildning

Enligt artikel 28 i barnkonventionen ska alla barn ha rätt till utbildning. I Somalia och Tanzania är bristen på likvärdig, inkluderande och kvalitativ utbildning en betydande utmaning för barns utveckling, något som förstärkts efter covid-pandemin. Barn som lever på landsbygden, flickor och barn med funktionsvariation är särskilt utsatta målgrupper som riskerar aldrig börja, eller att i förtid avsluta, sin skolgång. Det finns flera orsaker till bristande tillgång till utbildning men bidragande faktorer är sociokulturella normer, brist på kvalificerade lärare och brist på kvalitativt och relevant utbildningsmaterial. 

Läkarmissionen vill i detta projekt göra kvalitativ utbildning tillgänglig för barn som möter hinder för lärande i Somalia och Tanzania genom att testa ett innovativt, digitalt och skalbart utbildningsverktyg.

Projektet stöttas med 2 470 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet är en pilot som består av två delar:

  • – Projektets första del handlar om anpassning och utveckling av ett digitalt utbildningsverktyg.
  • – Projektets andra, implementerande del ska utbildning ges till lärare och fritidsledare i användning av det digitala utbildningsverktyget – både som komplement till traditionell undervisning och som en aktivitet efter skoltid.

Varför fick projektet stöd?

Att alla barn får tillgång till en kvalitativ och inkluderande utbildning är en av de viktigaste byggstenarna för hållbar utveckling och för att uppnå de globala målen. Behovet av att anpassa utbildning för barn med olika hinder för skolgång är därför viktigt, särskilt i de minst utvecklade länderna.


Projektets tidsstatus

47%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2025

För mer info: https://www.lminternational.org/