Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Innovativa och hållbara lösningar för världens matsystem

Mat har blivit en primär källa till dålig hälsa och miljöförstöring runt om i världen. Fetma och kroniska livsstilssjukdomarökar samtidigt som den globala produktionen och konsumtionen av mat står för upp till 30% av världens koldioxidutsläpp. Nuvarande livsmedelspolitik, livsmedelsindustrins arbetssätt och konsumenternas preferenser driver överkonsumtion och en tillväxt av konsumtion av ohållbar och ohälsosam mat. Matproduktion och konsumtion har blivit brådskande områden som behöver hanteras för både människor och planetens framtid.

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med EAT Foundation lyfta den avgörande betydelse vårt sätt att producera och konsumera mat har för vår hälsa och vår planet genom att bygga engagemang, skapa nya innovativa lösningar och säkra åtaganden i samband med FN:s toppmöte. De nätverk som byggts och de metoder som tagits fram och använts i tidigare projekt som genomförts med stöd från Postkodstiftelsen kommer användas inom projektet, men FN:s toppmöte som plattform kommer skapa stora möjligheter för ökad räckvidd och effekt.

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 4 440 000 kr.


Vad händer i projektet?

I den första delen av projektet kommer EAT anordna offentliga forum där olika matsystemsaktörer kommer att skapa och utveckla nya lösningar som bidrar till en mer hållbar och hälsosam produktion och konsumtion av mat. I den andradelen av projektet kommer organisationen genomföra en global kommunikationskampanj för att nå ut till allmänheten med information om de nya lösningar och åtaganden samt budskap om hållbar och hälsosam matproduktionoch konsumtion.


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om verka för en bättre miljö.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2021 och avslutades i april 2022

För mer info: https://eatforum.org