Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Insatser för att minska antalet självmord

Varje år tar ca 1500 personer livet av sig i Sverige. Detta är en tragedi som drabbar dels personerna ifråga, men också många runt omkring dessa personer. Och det går att förebygga! Genom att målmedvetet arbeta för att bryta tabut om psykisk ohälsa, uppmärksamma frågan och verka för en nollvision kan antalet självmord minska. I detta projekt kommer Suicide Zero att bygga upp en nationell volontärverksamhet som kapacitetsstärker volontärer och ger dem verktyg för hur de kan skapa opinion för att förebygga självmord. Man kommer att arbeta för att behålla befintliga volontärer, rekrytera fler nya volontärer samt öka effekten av deras arbete. Volontärerna kommer bland annat att få handledning i att bedriva påverkansarbete på lokal, regional och nationell nivå.


Detta ska hända i projektet

Rekrytering och utbildning av volontärer, framtagande av volontärmaterial samt lokala events.


Därför fick projektet stöd

Genom att bryta tabut och skapa opinion kring dessa frågor kan man verka för att införa insatser som kan förebygga självmord.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i februari 2020

För mer info: https://www.suicidezero.se