Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Insatser för att rädda de sista störfiskarna

Störfisken kunde en gång i tiden hittas längs med hela Atlantens kust och den simmade upp i många av Europas stora floder för att leka. Nu är den i stort sett försvunnen. Intensivt fiske och förstörelse av levnadsmiljöer har gjort störfisken till världens mest hotade djurgrupp och den leker idag bara i ett fåtal av Europas floder. I Rioni-floden i Georgien finns sex utrotningshotade arter av stör som alla minskar i en alarmerande takt. Fiske på stör är olagligt, men floden är för närvarande oskyddad och medvetenheten om vikten av att bevara stören är låg hos både fiskare och myndigheter. I detta projekt arbetar Fauna & Flora International för att rädda stören från utrotning i en av dess sista återstående miljöer.


Vad ska hända i projektet

Insatser för att engagera såväl myndigheter som lokalbefolkningen i bevarandet av stören, samt att lägga grunden för att långsiktigt bevara stören.


Därför fick projektet stöd

Biologisk mångfald är helt avgörande för att säkra en hållbar utveckling och att verka för att bevara en mångfald av arter för framtida generationer är i allmänhetens intresse.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i juli 2019