Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Insatser för Östersjölaxen

I dag finns bara ett tiotal älvar längs Östersjökusten där vildlax lever. Varje vattendrag har sin unika laxstam som är anpassad efter just sin älv, men bestånden blir allt svagare. Något Stiftelsen för Östersjölaxen vill ändra på!

Utbyggnad av vattenkraft och förändringar som gjordes i samband med flottningen har påverkat laxstammarna negativt – men även ett ohållbart fiske. I det här projektet vill Stiftelsen för Östersjölaxen stärka vildlaxen genom att bygga nätverk med fiskerättsägare och påverka beslutsfattare.

Projektet stöttas med 2 000 000 kronor.


Detta kommer att hända i projektet

På de platser där vild lax finns byggs nätverk med fiskerättsägare som leder till minskat fiske. Inom projektet riktas även påverkansarbete gentemot beslutsfattare med mål om att ta fram en mer hållbar fiskepolitik som skyddar vildlaxen.


Därför får projektet stöd

Projektet bidrar till den biologiska mångfalden och till hållbara hav.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2020 och avslutades i februari 2022

För mer info: https://www.balticsalmonfund.com/