Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Insektshotell bra för alla

Positiva upplevelser av naturen bidrar till en ökad känsla av att den är värd att bevara. Med ökad kunskap om samspelet mellan levande varelser väcks engagemang och drivkraft att bidra till ett hållbart samhälle. I detta projekt kommer ABF Huddinge verka för att knyta kontakter mellan det lokala föreningslivet och 40 studiecirkeldeltagare med funktionsvariation. Utöver att få nya och positiva upplevelser av naturen kommer cirkeldeltagarna att skapa insektshotell som sedan visas upp för allmänheten i Huddinge. 

Projektet stöttas med 195 000 kronor och är ett av de projekt som beviljas stöd inom satsningen ”Möten med naturen”.  


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i juni 2020