Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Insekter – Bygg och lek

Under de senaste 100 åren har landskapet i Sverige förändras enormt. Ängsmarker har försvunnit och ersatts med skogsbruk, jordbruk och bebyggelse. Det här påverkar livsförhållandena för insekter och i sin tur hela ekosystem. Människors beteende behöver förändras, men mer kunskap krävs och anknytningen till naturen och insekterna behöver ske i så ung ålder som möjligt. Vistelser i naturen förbättrar även barnens koncentrationsförmåga, minskar deras stress och ökar deras välmående.

Insektslandet vill i detta projekt öka kunskapen om insekter och deras roll i ekosystem för barn och unga i ett tiotal kommuner i mellersta Sverige genom att bland annat besöka Insektsstigen i Årsunda, uppleva interaktiv teater och bygga insektshotell.

Projektet stöttas med 2 710 000 kr.


Vad händer i projektet?

  • Genom teater, lek och fysiska rörelse uppmuntras både barn/unga och pedagoger att vara aktiva och använda olika sinnen – så som syn, känsel, hörsel, smak och lukt – för att lära sig snabbare och lättare upprätthålla koncentrationen.
  • Under sommarhalvåret bjuder Insektslandet in barngrupperna till aktiviteter utomhus på Insektsstigen i Årsunda och i naturmiljöer på andra orter.
  • Under vinterhalvåret åker de själva ut till skolor och förskolor för att bygga insektshotell och bjuda in till faktabaserade lekar och rollspel.
  • En ny interaktiv teaterföreställning tas fram där barnen är med och utformar händelseförloppet.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att barn och unga knyter an till naturen och värnar om småkryp även som vuxna. Det här skapar goda förutsättningar för ett mer hållbart och hälsosam framtid för kommande generationer.


Projektets tidsstatus

40%

Projektet startade i september 2023 och avslutas i augusti 2025

För mer info: https://www.insektslandet.se/