Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Internationellt nätverk för jämställdhetsorganisationer inom idrott

Jämställdhet är en utmaning inom idrotten – både på elitnivå och generellt. För organisationer som arbetar med idrott för social effekt har svårt att nå ut till tjejer och kvinnor. I många av dessa organisationer finns en vilja att jobba med jämställdhetsfrågor men saknas konkreta verktyg och kunskap om hur de kan nå tjejer och kvinnor. I detta projekt kommer Cameron Project Group och Boxgirls Sydafrika att skapa ett internationellt nätverk för jämställdhets- och idrottsorganisationer och stärka sektorn genom utbildning och erfarenhetsutbyte.

I den första delen av projektet genomförs en workshopserie i Indien, Kenya, Sydafrika, USA, Tyskland och Sverige, där 168 olika organisationer kommer att delta och få kunskap om hur de kan jobba med jämställdhet genom idrott. I den andra delen av projektet väljs en organisation från varje land ut, som i sin tur kommer att få ytterligare utbildning, stöd och uppföljning.


Detta kommer att hända i projektet

Utbildning och kapacitetsstärkning av organisationer i sex länder, kommunikationskampanj samt konferens.

 

 

 

 


Därför fick projektet stöd

Genom att stärka jämställdhetsarbetet inom idrottsorganisationer, bidrar projektet till att människors lika värde och rättigheter tillgodoses i högre utsträckning.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i april 2021