Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Stockholms tjejjour

Irisprojektet

Tjejer som grupp är extra utsatt vad gäller sexuellt våld, hot om våld, trakasserier och kränkningar. Tjejer och kvinnor med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) är en grupp som kan hamna i så kallad dubbel utsatthet eftersom en NPF-diagnos innebär ytterligare sårbarhet på grund av olika svårigheter och förutsättningar som samhället brister i att ta hänsyn till. Dessutom är just tjejer med NPF en osynliggjord grupp som i betydligt lägre utsträckning än killar utreds och erbjuds det stöd en behöver.

Det finns idag intresseorganisationer, men ingen stödorganisation som särskilt vänder sig till tjejer och kvinnor med NPF. Det finns heller inget digitalt stödforum för tjejer med NPF, trots att gruppen rapporteras ha mycket hög digital närvaro. I detta projekt vill Stockholms tjejjour erbjuda och sprida ett individanpassat och anonymt stöd till tjejer med NPF hos tjejjourer runt om i landet för att öka antalet tjejer med NPF som vänder sig till tjejjouren och får hjälp.

Projektet stöttas med 2 100 000 kr.


Detta kommer att hända i projektet

Framtagande av bemötandemodell utifrån målgruppens behov. Modellen skapas av en referensgrupp där målgruppen och expertorganisationer är representerade. Utifrån modellen utformas även olika stödfunktioner och handbok som sprids till andra stödorganisationer. Utbildning av anställda och andra tjejjour framkommer i projektet.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till att fler tjejer som har utsatts för sexuella övergrepp kan söka stöd, och därmed har goda möjligheter för att förbättra deras livsvillkor.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i augusti 2020 och avslutades i juli 2022

För mer info: https://tjejjouren.se/stockholm/om-oss/irisprojektet