Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Jag hör skogen

Positiva upplevelser av naturen bidrar till känslan att naturen är värd att bevara – i förlängningen väcks engagemang och vilja att bidra till ett hållbart samhälle. I detta projekt vill Föreningen Historieberättarna ge deltagare möjlighet att lära mer om skogen samtidigt som de vistas i den. Utifrån sina upplevelser i skogen skapar deltagare i Stockholm och Gotlands län konstverk som sedan sprids till resten av landet.  

Projektet stöttas med 200 000 kronor och är ett av de projekt som beviljas stöd inom satsningen ”Möten med naturen”. 

 

 

 


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i juli 2020