Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Teater om upplevelsen av skolan

En god utbildning får man om man är trygg nog att ta den till sig. I en skola som är otrygg, där eleverna oroar sig över vad som ska hända nästa rast blir det svårare att lära. Forskning har visat att vi genom hur vi utformar våra skolor kan påverka även den psykosociala miljön.

Inom projektet ska högstadieelever själva få berätta om sina erfarenheter av skolan. Dessa berättelser formas till en teaterföreställning som spelas för skolor över hela landet. Den deltagande formen på föreställningen ger även publiken möjighet att formulera sina egna tankar kring den miljö de dagligen vistas i. Trygga och otrygga rum kommer synliggöras på de skolor som besöks, och ge en grund för att förändra miljön till det bättre. Att se sin egen verklighet skildrad och få nya perspektiv, bidrar till bättre förståelse av både sig själv och andra.

Projektet stöttas med 2 100 000 SEK.


Det här kommer hända i projektet

Inledningsvis kommer man jobba nära elever från tre olika högstadieskolor. Dessa ska få delta i flertalet djupgående workshops för att lyfta olika berättelser och perspektiv på livet i skolan med fokus på trygghet. Inom projektet kommer man att samarbeta med en expertgrupp medrepresentation från olika fält; arkitekter, elevhälsovård, lärare m.fl. för attundersöka frågan inför workshopsen med eleverna och framtagandet av föreställningen.


Därför fick projektet stöd

Genom konst, teater och berättelser skapar vi större förståelse människor emellan, vilket förhoppningsvis leder till mer välmående och hälsa samt i längden till både mer fredliga och mer inkluderande samhällen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2021 och avslutades i februari 2023

För mer info: https://www.temporarity.com