Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Chemsec

Kemikaliesnackisen

Varje år produceras flera miljoner ton kemikalier som används i kläder, hemelektronik, förpackningar och många andra produkter- och många av dessa är skadliga. Europeiska siffror visar att över 70% av dessa är skadliga för hälsan och/eller miljön och kan öka risken för till exempel cancer och infertilitet. Enligt en grupp forskare har kemikalieföroreningarna nu gått så långt att mängden skadliga kemikalier i omlopp har passerat gränsen för vad planeten klarar av. Trots denna enorma miljöpåverkan kan kemiindustrin fortsätta verka förhållandevis opåverkad. En stor anledning till det är att det saknas opinion hos allmänheten. Kunskap om hur kemikalierna framställs, hur de används, hur de förorenar vår miljö och vilka skadliga effekter de har – är låg hos allmänheten.

I detta projekt vill Internationella Kemikaliesekretariatet (ChemSec) informera och engagera allmänheten i kemikaliefrågan.

Projektet stöttas med 3 600 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Framtagning av ett intresseväckande kommunikationskoncept med syfte att informera och engagera i kemikaliefrågan. En informationskampanj bestående av text, bild och film kommer att tas fram som är tänkt att nå målgruppen genom digital marknadsföring på sociala medier. Kommunikationen kommer att utgå ifrån fem tematiker som tillsammans ger en bred förståelse för kemikaliefrågan. Dessa är: PFAS-kemikalier, plast och kemikalier, kemikalieindustrins klimatpåverkan, hormonstörande ämnen samt varför gör inte våra politiker något.


Varför fick projektet stöd?

Kemikaliefrågan får inte tillräckligt med uppmärksamhet trots dess koppling till så många avgörande frågor. Projektet bidrar även till Postkodstiftelsens miljöstrategi som syftar till att stärka svenska miljöorganisationer, ChemSec är just en sådan organisation som passar inom ramarna för detta.


Projektets tidsstatus

76%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i december 2024

För mer info: https://chemsec.org/