Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Kentaur – teater om sexuella ofredanden och övergrepp

Sexuella övergrepp och kränkningar har blivit en brännande fråga, inte minst tack vare genomslagskraften i #metoo. Göteborgs Dramatiska Teater kommer att utforma modeller för hur man kan jobba preventivt mot sexuellt våld. Utgångspunkten är föreställningen Kentaur, som tar upp bland annat manlighetsnormer, attityder kring sex, hierarkier och våld i språkbruk. Fokus i projektet ligger på hur olika yrkeskategorier, som exempelvis skolpersonal eller poliser, kan jobba preventivt inom sitt område.


Vad ska hända i projektet

Föreställningar och workshops för olika yrkesgrupper samt för ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Framtagande av verktyg för våldsförebyggande arbete.


Därför fick projektet stöd

Genom att med teaterns direkta uttryck öka medvetenheten kring sexuella övergrepp, och samtidigt arbeta förebyggande, kan vi bidra till ett mer jämlikt och säkrare samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i juni 2019

För mer info: http://www.kentaurgdt.se