Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Klimatagendan

2019 presenterade regeringen Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan. Klimatpolitiska rådet har konstaterat att inget av målen i det klimatpolitiska ramverket bortom 2020 kommer att nås med nuvarande förutsättningar och beslutad politik.

I detta projekt vill Global Utmaning sprida kunskap om hur klimatomställningen kan gå till för att skapa ökad förståelse och politiskt tryck att accelerera klimatomställningen.

Projektet stöttas med 2 450 000 kr.


Vad händer i projektet?

Aktiviteter för att stärka fackföreningsrörelsens ägandeskap för klimatomställningen ska genomföras. Så kallade fackliga klimatombud och distrikt/avdelningar kommer att utbildas och de kommer i sin tur utbilda andra fackmedlemmar och genomföra insatser för klimatomställning. Även studieförbund kommer involveras i arbetet och kommer genomföra studiecirklar för att nå ut till fler personer om klimatomställningen. Global Utmanings analyser av klimatomställning kommer förankras och diskuteras genom dialog- och presentationsmöten med en rad olika aktörer.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ”verka för en bättre miljö”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2021 och avslutades i maj 2022

För mer info: https://globalutmaning.se/