Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Klimatanpassat jordbruk i Senegal

I Senegal har klimatförändringarna lett till allt mindre skördar. Hårdast drabbas småskaliga jordbrukare, som redan är en utsatt grupp.

I det här projektet vill myAgro Farms motverka problem med mat- och näringsbrist och utbredd fattigdom genom att rusta småskaliga bönder för de nya utmaningarna vi står inför. Med rörlig bild som verktyg utbildas småskaliga jordbrukare i odlande, som är anpassat för torka och andra förutsättningar som snabbt kan skifta. Syftet är att bönderna ska få större skördar och bättre livsvillkor.

Projektet stöttas med 2 940 000 kr.


Detta kommer att hända i projektet

Ett visuellt material tas fram för att rusta småskaliga jordbrukare för ett klimat i förändring. Materialet sprids via lokala medarbetare i Senegal, som även ges kunskaper i att producera nya delar anpassade efter de förändrande förutsättningarna.


Därför får projektet stöd

Småskaliga jordbruk står för en stor del av matförsörjningen i världen, men många bönder är dåligt rustade för att möta effekterna av klimatförändringar. Projektet bidrar till bättre livsvillkor för den enskilde, men motverkar även utbredd matbrist och fattigdom.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutades i januari 2021

För mer info: https://www.myagro.org