Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Klimatåtgärder genom idrott 

Idrott används ofta som ett verktyg för att skapa social förändring, men inte så ofta som verktyg för att skapa långsiktigt hållbara lösningar på rådande klimatförändringar. I detta projekt verkar Beyond Sport Foundation för att hitta nyskapande metoder och tillvägagångssätt för just detta.  

Målsättningen är att stötta och stärka initiativ där idrott används som verktyg för att motverka klimatförändringar. Projektet inleds  med att identifiera aktörer  som arbetar inom området för att därefter välja ut tre organisationer som får stöd, handledning och tillgång till nätverk.  

Projektet stöttas med 2 680 000 kr 

 


Detta kommer att hända i projektet

Kapacitetsstärkande arbete för utvalda organisationer, samt spridningsinsatser för att öka kännedomen  både nationellt och globalt om hur idrott kan användas som verktyg för att motverka klimatförändringarna.


Därför fick projektet stöd 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Detta projekt skapar förutsättningar för idrotten att ta sig an dessa frågor i högre utsträckning än vad som sker idag.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i augusti 2019 och avslutades i april 2021

För mer info: https://www.beyondsport.org/foundation/