Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Klimataktion

Klimatinspiratör – öka engagemanget för en snabbare klimatomställning

Inom klimatforskningen talas det ofta om så kallade ”tipping points”. Dessa utgörs av trösklar, eller avgörande nivåer, för när förändringen i ett ekosystem blir så pass stor att den inte längre går att återställa, och dessutom riskerar att leda till en dominoeffekt som sätter igång fler allvarliga klimatförändringar.

På liknande sätt talar man inom samhällsforskningen om sociala ”tipping points”, det vill säga sociala brytpunkter som leder till att nya normer och beteenden snabbt accepteras och etableras. För att kunna nå de snabba och storskaliga samhällsförändringar som nu krävs för att bromsa den globala uppvärmningen, pratar allt fler forskare om betydelsen av sociala ”tipping points”.

I detta projekt vill Klimataktion bidra till att öka medvetenheten, kunskapen och engagemanget för en snabb klimatomställning genom att utbilda och inspirera människor till att bli delaktiga i det lokala och regionala omställningsarbetet och i sin tur inspirera fler.

Projektet stöttas med 2 175 000 kr.


Detta kommer att hända i projektet

Utveckling av webbplattform för lärande och nätverkande, genomförandet av fysiska och webbaserade utbildningar av klimatinspiratörer som i sin tur kan utbilda och inspirera fler. Projektet avslutas med ett slutkonvent.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till ökad kunskap om, och engagemang i klimatfrågan.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i augusti 2020 och avslutades i december 2022

För mer info: https://klimataktion.se/