Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Klimatkollen

I en nyligen genomförd enkät så uppgav 86% av de tillfrågade att de saknar information från sin kommun om deras klimatarbete och vilka åtgärder som vidtas för att sänka utsläppen. Endast 31% sa sig känna till vilka åtgärder och beslut som politikerna tagit för att uppnå klimatmålen i Parisavtalet. Det behövs en välinformerad och engagerad allmänhet för att begränsa den globala uppvärmningen.

I detta projekt vill Klimatbyrån ideell förening tillgängliggöra klimatdata från svenska kommuner för att ge allmänheten verktyg att öka trycket på makthavare i sin närhet för att arbeta för minskade utsläpp.

Projektet stöttas med 1 600 000 kr.


Vad händer i projektet?

Utveckla klimatkollen.se för att visa vad kommunerna gör i utsläppsfrågan. Klimatåtgärderna mäts med klimatnyckltal för att presenteras som jämförbar data på webbsidan. Stor vikt läggs vid de nyckeltal som är relevanta för allmänheten och som har förmåga att minska utsläpp.

Webbutveckling av klimatkollen.se samt skapa ett nytt gränssnittsommar enkelt för användaren. Utsläppsminskande lösningar som kommuner genomfört publiceras och sprids.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till accelerering av en klimatomställning genom att ge allmänheten ökad kunskap och medvetenhet i klimatfrågor.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2023 och avslutades i december 2023

För mer info: https://klimatkollen.se/