Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Klimatledarskap i kultursektorn

Dagens omställningstakt av ekonomi och samhälle, är alldeles för långsam om vi ska ha en chans att begränsa klimatförändringarna. Förutom insikt, vilja och mod från politiskt håll, krävs också en förmåga hos oss alla att kunna föreställa oss hur det är att leva i ett hållbart samhälle och därigenom förstå fördelarna med att förändra etablerade levnadsvanor. Den kulturella- och kreativa sektorn kan spela en avgörande roll, genom dess förmåga att beröra och ge människor nya ingångar som kan få dem att omvärdera invanda uppfattningar, liksom betydelsen för att forma människors smak, livsstilspreferenser och identitetsmarkörer.

I detta projekt vill Julie’s Bicycle utveckla kapacitet och nätverk hos tongivande aktörer inom den kulturella och kreativa sektorn i Sverige och Skandinavien, för att kunna agera som ledare och inspiratörer till förändring mot ett hållbart samhälle.

Projektet stöttas med 2 410 000 kr


Detta kommer att hända i projektet

Genomförande av ett träningsprogram för utvalda deltagare, tillsammans med forskare från Lund University Center for Sustainability Studies och Stockholm Resilience Centre. Genomförande av ett antal projekt som drivs av de deltagande aktörerna, arrangering av tvådagarskonferens och etablering av nätverk.


Därför får projektet stöd

Projektet bidrar till ökad kunskap, förmåga och initiativkraft för kultur- och den kreativa sektorn att driva förändring inom klimatområdet.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2020 och avslutades i december 2022

För mer info: https://www.creativeclimateleadership.com/