Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Kollega till kollega

De senaste åren har miljontals människor tvingats på flykt. Det har bland annat lett till att ett stort antal journalister och författare har sökt sin tillflykt till Sverige. Inflyttade kulturskapare är dock underrepresenterade på media- och kulturinstitutioner.

I detta projekt kommer Reportrar utan gränser att verka för att dels kartlägga vilka former av stöd som efterfrågas bland landsflyktiga journalister och författare, och dels möjliggöra för att 30 skribenter ska kunna fortsätta att vidareutveckla sin yrkesutövning i Sverige. Samtidigt får förlag, mediabranschen och kulturlivet tillgång till eftersökt internationell kompetens.

 


Detta kommer att hända i projektet

Utbyte och nätverk mellan landsflyktiga skribenter och skribenter som redan är etablerade i Sverige, samt framtagande av en framtida hållbar modell för finansiering.

 

 

 


Därför fick projektet stöd

Genom att landsflyktiga skribenter kan fortsätta att utöva sin profession, gynnas demokrati samtidigt som censur och hot motverkas.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2019 och avslutades i april 2020

För mer info: http://www.reportrarutangranser.se/