Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Konst för klimatet: Utforskande av ett nu

Trots ökad medvetenhet om hur vår livsstil påverkar klimatet har de flesta av oss svårt att förändra invanda mönster. I det här projektet vill Kultivator visa att en annan framtid är möjlig!

Beteendeforskning visar att våra hjärnor är rustade med försvarsmekanismer som triggas när vi nås av information som får oss att känna skuld eller skam. Det kan göra det enkelt att reagera med bortförklaringar eller förnekelse när vi ställs inför den kollektiva klimatutmaning vi har framför oss. Forskning visar även att vår kreativitet och föreställningsförmåga är avgörande egenskaper för att kunna hantera osäkerhet. I det här projektet vill Kultivator, i samarbete med Cullberg och forskare vid Institutet för framtidsstudier, föra samman verksamma inom vetenskap och kultur för att hitta gemensamma föreställningsbilder av hur en hållbar framtid kan se ut och motivera den förändring som leder dit.

Projektet stöttas med 3 500 000 SEK


Detta ska hända i projektet

Ett tre dagar lång event arrangeras på fyra platser i Sverige. Varje tillfälle innehåller ett program med workshops, konstnärligt utforskande och publika aktiviteter. Förutom forskare och kulturutövare bjuds bland annat allmänhet, experter, organisationer, lärare och elever vid högre utbildningar in. Projektet avslutas med en månadslång publik mötesplats, med ett digert seminarie-, och kulturprogram, samt en rad inbjudna gäster.


Därför fick projektet stöd

Projektet skapar möten mellan kulturskapare, forskare, studenter, miljöorganisationer, näringslivsföreträdare och en blandad publik, från stad och landsbygd. Gemensamt utforskas hur vi kan forma nya, mer önskvärda bilder av hur det är att leva tillsammans i en hållbar framtid.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2020 och avslutades i september 2021

För mer info: http://kultivator.org