Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Konstdepartementet

Forskning visar att barns egna skapande och deltagande i konstnärliga processer i skolan bidrar till att stärka barnens kreativitet, uttrycksförmåga och förståelse för sin omvärld, men också deras förståelse och lärande i andra skolämnen. Utrymme för eget skapande är en del av den svenska läroplanen för grundskolan och stödsystemet med Skapande skola, syftar till att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. För att elever över hela landet ska få tillgång till ett skolanpassat kulturutbud krävs dock en fungerande infrastruktur, som idag saknas på många platser landet. Tillgången till konstens olika språk blir därför starkt beroende av enskilda lärares kunskap och engagemang. Inom bild- och formområdet är utmaningarna särskilt tydliga. Endast en till två procent av kulturupplevelserna i skolan kan kopplas till bild och form.

I detta projekt vill Konstnärscentrum Öst förbättra barns tillgång till bild- och formkonst i skolan, skapa bättre förutsättningar för konstnärer att verka utanför storstadsområdena samt bidra till att utveckla skolans läroprocesser.

Projektet stöttas med 2 865 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – Konstdepartementet etableras i flera regioner genom utveckling av regionalt anpassade konstprojekt i dialog med lokala konstnärer,
  • – Plattformen ska vidareutvecklas, workshops ska anordnas, långsiktig finansiering säkras samt kommunikationsmaterial och en handbok som kan användas både i skolan och av konstnärer, ska tas fram,
  • – Kunskapsspridande insatser ska också genomföras för att stärka frågan om vikten av kultur i skolan generelltt.
  • – Statistik och data samlas in i samarbete med ett externt utredningsorgan.

Varför fick projektet stöd?

Projektet ökar tillgången till bild- och formkonst i skolor över hela landet, bidrar till att utveckla både barn och ungas visuella litteracitet och skolans användning av konst i undervisningen. Projektet bidrar till Postkodstiftelsens arbete inom jämlik tillgång till kultur.


Projektets tidsstatus

82%

Projektet startade i augusti 2022 och avslutas i december 2024

För mer info: https://www.kcost.se/