Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Konstnärliga avsmyckningar – ett projekt om hållbar stadsutveckling

Idag bor över hälften av världens befolkning i stadsområden, en andel som förväntas stiga till 70 procent till år 2050. Samtidigt som urbaniseringen bidrar till nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, kan den också orsaka ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystemen. En hållbar stadsutveckling är därför viktig. Mossutställningar kommer i detta projekt att undersöka vad som krävs för att stadsutvecklingen ska bli hållbar ur ett helhetsperspektiv, såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt, samt vilken roll konsten kan ha i en sådan process.

Det görs genom att använda utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden i Stockholm som en fallstudie, då den har en utpekad miljöprofil. Norra Djurgårdsstaden kommer att studeras genom olika konstnärliga angreppssätt och utifrån teman som utgör olika dimensioner av hållbarhet.

 


Vad ska hända i projektet

Offentliga konstverk med utgångspunkt ur olika aspekter av hållbarhet, samt bland annat workshops, tematiska marknader och tidningsutgivning. Framtagande av rekommendationer för hållbar stadsutveckling.


Därför fick projektet stöd

Utifrån en konstnärlig utgångspunkt undersöker detta projekt förutsättningar för hållbarhet, och hur kulturutövare kan bidra till en hållbar stadsutveckling.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2018 och avslutades i oktober 2019