Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Konstnärliga samarbeten för jämlikhet

Homosexualitet är fortfarande olagligt i över 70 länder. Två av de länder i världen där klimatet för hbtq-personer är hårdast, är Uganda och Indien, där brittiska koloniallagar från 1800-talet gör homosexualitet straffbart. I Sverige har antalet anmälda hatbrott mot hbtq-personer ökat de senaste åren. I detta projekt verkar Rainbow Riots för att, genom konstnärliga samarbeten, skapa plattformar där man kan mötas som subjekt och sprida medvetenhet om behovet av lika rättigheter. På så sätt ökas förståelsen för hbtq-personers situation i Sverige, Uganda, Indien och resten av världen.


Detta ska hända i projektet

Etablering av kultur- och communitycenter för hbtq-personer i Uganda, konstnärliga samarbeten med femtiotalet konstnärer i Indien, festival, radioprogram, samt framtagande av långsiktig strategi för organisationens fortlevnad.

 


Därför fick projektet stöd

Genom projektet blir såväl hbtq-personer som den breda allmänheten i Sverige mer medvetna om kampen för allas lika rättigheter som pågår på många platser i världen. Genom att stärka hbtq-rörelsen bidrar man också till öppenhet och tolerans.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i november 2019

För mer info: http://rainbowriots.org