Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: "Charlie"

Kultur för livet

Läget inom den svenska kriminalvården är ansträngt. Anstalter och häkten är fulla. Detta sätter hård press på de behandlingsprogram, utbildningar och sysselsättningar som intagna behöver för att ändra sin livsstil, vilket kan öka risken för återfall i brott. Idag finns ingen generell strukturerad kulturverksamhet på anstalterna och de intagna står därmed ofta långt ifrån möjligheten att ta del av och delta i kulturaktiviteter. Riksskådebanan vill ändra på detta!

I detta projekt vill Riksskådebanan utveckla metoder för att med kultur som verktyg stärka självkänsla och social kompetens hos individer som är frihetsberövade samt bidra till en positiv inställning till att förändra sin livsstil. Projektet går in med övertygelsen om att en person som tar del av kultur och upptäcker sina egna kreativa möjligheter kan få större motivation att förändra sin livsstil.

Projektet stöttas med 1 250 000 kr


Detta kommer att hända i projektet

Kulturaktiviteter på anstalter belägna i Kristianstad med musik, i Falun med läsning/skrivning/konstpedagogik och i Haparanda med teater. Sammanställning av en forskningsrapport. Publicering av en bok om projektet och dess metod som sprids till kriminalvården.


Därför fick projektet stöd

Genom att ge frihetsberövade individer tillgång till kultur och därmed förbättrade möjligheter att nås in fulla potential och att bidra till samhällets utveckling, bidrar projektet till fredliga och inkluderande samhällen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i februari 2022

För mer info: http://www.skådebanan.se/riks/index.html