Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Kultur i hela landet – Folk och Kultur

Kulturen står sällan i centrum i den politiska debatten. Det finns flera bransch- och intresseorganisationer inom olika kulturella områden som för kulturpolitiska samtal och skapar opinion, men det har saknats en nationell oberoende plattform, där man kan utbyta erfarenheter och samtala kring kulturens roll för demokratin och samhällsutvecklingen. 

Folk och Kultur arrangerades för första gången i februari 2018, med stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse och utvärderingar visar att behovet av en arena för fria regionala kulturpolitiska samtal är mycket stor. I detta projekt fortsätter satsningen för att skapa en mer hållbar struktur så att Folk och Kultur på sikt kan bli den permanenta tvärsektoriella plattform som kultursverige behöver.


Detta kommer att hända i projektet

Utveckling av konventet Folk och Kultur, samt framtagande av strategi för långsiktig hållbar organisering.

 

 

 


Därför fick projektet stöd

Det finns ett stort behov av en oberoende plattform där man kan föra samtalet om det fria kulturlivet och dess betydelse.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i december 2020

För mer info: https://www.folkochkultur.se/