Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Kulturens kapillärer -nyorientering

Den ideella kulturens småskaliga föreningar utgör de minsta beståndsdelarna i kulturens kretslopp. Tillsammans med Ideell kulturallians så kunde Postkodstiftelsen genom projektet, kulturens kapillärer, bidra till att hålla det lokala ideella kulturlivet levande under pandemins tuffaste perioder. Men den ideella kulturens kretslopp är fortfarande sårbart och står inför svåra utmaningar efter pandemin. Många föreningar har tappat medlemmar och behöver locka tillbaka publik, deltagare och bygga relationer som brutits upp.

Med detta projekt så vill Ideell Kulturallians ta vara på de lärdomar som Kulturens kapillärer har gett, erbjuda behovsanpassat stöd till lokala kulturaktörer och bidra till att långsiktigt utveckla och stärka det lokala kulturlivet.

Projektet stöttas med 9 785 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet består av två sammanlänkade delar som bygger på föreningars uttryckta behov och önskemål.

  • – Del 1 ge förutsättningar för lokala kulturaktörer att utveckla sitt arbetssätt, aktiviteter och verksamhet genom en utlysning där de kan söka stöd på upp till 70 000 kr.
  • – Del 2 Tematiska nätverksträffar för föreningar som får stöd i projektet. Lärdomar och en analys av projektets inverkan sammanställs i en rapport som presenteras under en nationell konferens som riktas till ideellt kulturliv, beslutsfattare och allmänhet.

Varför fick projektet stöd?

Ideella kulturföreningar bidrar med det sammanhang som behövs för att människor ska mötas, skapa och uppleva kultur. De erbjuder fysiska platser så som scener, utställningsrum, rep- och möteslokaler och erbjuder delaktighet oavsett bostadsort, inkomst eller utbildning. Projektet bidrar till att i en post- pandemi stödja, stärka, återuppbygga och bevara kulturlivets struktur och nätverk.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2022 och avslutades i juni 2024

För mer info: https://www.ideellkultur.se/