Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Kulturens kapillärer

Det civila samhällets småskaliga kulturverksamheter är en viktig pusselbit för att det ska finnas ett kulturliv i hela landet. De skapar förutsättningar för delaktighet oavsett bostadsort, etnisk bakgrund, inkomst, utbildning eller kulturellt kapital. Dessa aktörer utgör de minsta beståndsdelarna i kulturens infrastruktur och fungerar som kapillärerna som syresätter hela den stora kulturella kroppen och ger den dess myllrande liv. Liksom ett stort antal verksamheter inom kultursektorn, har de små, ideella aktörerna drabbats hårt av coronakrisen och de restriktioner som satts in för att minska smittspridningen. Många av dessa aktörer har inga, eller väldigt små ekonomiska marginaler. 

I detta projekt vill Ideell Kulturallians (IKA), bidra till att stärka det ideella kulturlivet på lokal nivå, både genom att möta akuta behov hos drabbade kulturaktörer för att kunna bedriva verksamhet för publik och deltagare, men också genom att bidra till kompetensförstärkning, erfarenhetsutbyte och långsiktig utveckling i en återuppbyggnadsfas.

Projektet stöttas med 9 miljoner kronor


Vad händer i projektet?

Projektet består av två delar: del ett syftar till att främja förutsättningarna för att testa och våga genomföra smittspridningssäkra kulturevenemang och aktiviteter med förlustgaranti, runtom i landet. Del två fokuserar på att ge konst-, kultur- och föreningsliv förstärkt förmåga att öva, utöva, samverka och producera digitalt under pandemin och efteråt i ett delvis nytt kulturlandskap.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att lyfta vikten av ett starkt lokalt kulturliv som har blivit drabbad av pandemin.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i januari 2022

För mer info: https://www.ideellkultur.com/kris2021