Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Kvinnors roll i en demokrati

I starkt patriarkala samhällen så som Nigeria och Irak så är det ofta svårt för kvinnor att få medverka i beslutsfattande som rör deras liv och tillvaro. De existerande attityderna gällande kvinnornas rättigheter är oftast negativa och det påverkar dem både i det egna hemmet men även ute i samhället.

Women for Women international vill med detta projekt bidra med utbildning för kvinnor i dessa länder och ge dem verktyg att bättre kunna påverka sina liv och tillvaro. Man vill även undersöka möjligheten till en effektivisering av insatserna för att stärka kvinnor i utsatta områden runt om i världen.

Projektet stöttes med 2 430 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet består av 3 delar.

  • – 225 kvinnor, främst i marginaliserade områden i Irak och Nigeria genomgår utbildningen Change agents för att få kunskap och verktyg till självbestämmande och deltagande i samhällsbeslut.
  • – Den andra delen är ett samarbete med lokala kvinnorättsorganisationer i de båda länderna för studier av lokal kontext.
  • – I den tredje selen samlas lärdomar, ny kunskap och utvärderingar från projektet till
    rekommendationer för beslutsfattare och andra makthavare.

Varför fick projektet stöd?

Genom att stärka kvinnor och flickor i samhällen med starka patriarkala system, skapar man bättre förutsättningar till en långsiktig förändring samt motverkar sociala normer och sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet och våld.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2022 och avslutades i juni 2024

För mer info: https://womenforwomen.org.uk