Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Lagligt skydd av tropisk skog i Demokratiska Republiken i Kongo

Den pågående skövlingen av tropiska skogar runt om i världen utgör ett allvarligt hot mot klimatet, biologisk mångfald och mänskliga rättigheter.

I Demokratiska republiken Kongo, inklusive Okuskogen, återfinns världens näst största regnskogsområde. Skogen är livsnödvändig för lokalbefolkningen och djurlivet, bl.a. är skogen hem åt den utrotningshotade östliga låglandsgorillan. Idag hotas Okuskogen av en ohållbar resursutvinning av både lokalbefolkning och kommersiella aktörer som illegalt utvinner timmer och mineraler – ett regnskogsområde lika stort som Bangladesh har försvunnit mellan år 2000-2014.

I detta projekt vill Wildlife Conservation Society (WCS) skapa ett lagligt skydd av skogen i form av ett reservat och bygga upp en förvaltningsorganisation där alla intressenter från lokal regering till klanledare finns representerade.

Projektet stöttas med 5 360 000 kr


Detta kommer att hända i projektet

Etablering av ett reservat, bildande av en förvaltningsorganisation och expertstöd till lokala organisationer. Vidare kommer ett reservatkontor byggas och fungera som en administrativt och operativ bas.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till bevarandet av tropiska skog, som i sin tur motverkar förlust av biologisk mångfald. Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning för att bevara tropiska skogar.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i december 2022

För mer info: https://www.wcs.org/