Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Läxhjälp där det behövs som mest

Den svenska skolan blir allt mer ojämlik. Varje år blir en hög andel grundskoleelever inte behöriga till gymnasiet. Många av dessa är bor i glesbygdskommuner där civilsamhälleliga insatser inte alltid når fram.

Den fallande gymnasiebehörigheten är ett demokratiskt problem med långtgående effekter som riskerar att slå hårdast mot redan nedprioriterade områden. Restriktionerna i samband med Covid-pandemin gjorde att elever som redan kämpade i skolan fick ytterligare hinder, bland annat på grund av frånvarande lärare, och är orsaken till en utbildningsskuld som har drabbat kommuner som redan hade stora problem med gymnasiebehörigheten hårdast.

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 2 575 000 kr.


Vad händer i projektet?

Postkodstiftelsen till i detta projekt, tillsammans med Läxhjälpen, utöka möjligheterna till bra läxhjälp i flera glesbygdskommuner för att öka andelen med som klarar gymnasiebehörighet och förbättra elevernas självkänsla och självförtroende.

 

 


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ”lämna bidrag för utbildning och fortbildning”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2021 och avslutades i juni 2023

För mer info: https://laxhjalpen.se