Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Läxhjälpen goes Norrland

Den svenska skolan blir mer ojämlik.  Faktorer som var man växer upp, vilken skola man går i och föräldrarnas utbildningsnivå spelar allt större roll. Förra läsåret var det 18 600 elever som inte klarade grundskolan – nästan 20% av alla elever som slutade årskurs 9. Civilsamhällets insatser i denna fråga är till stor del koncentrerade i storstadsregioner. I detta projekt kommer Stiftelsen Läxhjälpen därför att påbörja arbetet med att etablera sin verksamhet i Norrland.

Projektet inleds med att en testskola väljs ut, och skalas därefter upp. Under projektet startar läxhjälpsprogrammet på en skola, och under projektets gång läggs grunden och förutsättningarna för att sprida det till fler skolor i fler regioner.


Detta kommer att hända i projektet

Utbilda högskolestudenter som läxhjälpare, läxhjälpsprogram för 60 elever, metodutveckling för att anpassa verksamheten i ett nytt geografiskt och socialt sammanhang, bygga samarbete med kommun och lokalt näringsliv.


Därför fick projektet stöd

Läxhjälpen har potential att skapa insatser som ger konkreta resultat och bidrar till att fler elever får bättre förutsättningar att klara av sin skolgång.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i december 2020

För mer info: http://laxhjalpen.se/