Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Livsavgörande vård i Kenya

Varje år dör sex miljoner barn i utvecklingsländer på grund av sjukdomar som hade varit relativt lätta att förebygga eller behandla. En nyckel är lokala hälsoarbetare, som ofta kan vara den första – och enda länken till hälsovård för många människor runt om i världen. I detta projekt kommer Living Goods att etablera ett välfungerande system av lokala hälsoarbetare som kan ge livsavgörande vård till framförallt gravida kvinnor, nyfödda och barn under fem år i Isiolo County i Kenya, en region som har höga nivåer av spädbarns- och mödradödlighet, samt låga nivåer av vaccinering.

 

 


Detta kommer att hända i projektet 

Rekrytering och utbildning av lokala hälsoarbetare, samt stöd till lokala myndigheter i att ta fram en ny hälso- och sjukvårdslag.

 

 


Därför fick projektet stöd 

Metoden med lokala hälsoarbetare har uppmärksammats alltmer på senare år och har visat sig vara effektiv för att kunna nå det globala målet om hälsa.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i mars 2020

För mer info: https://livinggoods.org/