Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Lokalisering i konfliktkontexter

Många aktörer inom den humanitära och fredsbevarande sektorn har under senare år höjt rösten för behovet av att lokalisera hjälpinsatser. Man har påtalat att den nuvarande strukturen för hjälpinsatser är ohållbar, spär på maktobalanser och missar den kritisk roll lokala och nationella aktörer spelar i egenskap av att vara först på plats när något händer. Lokaliseringen av stöd kräver ett systemskifte i hur hjälpinsatser planeras och levereras som kommer utmana alla aktörer, både internationella och nationella.

I detta projekt vill International Alert undersöka hur lokalisering av hjälpinsatser kunde operationaliseras i olika konfliktkontexter samt sprida denna kunskap till det lokala och internationella civilsamhället och finansiärer.

Projektet stöttas med 2 899 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Projektet består av två delar:

  • – Framtagning av kontextspecifika rekommendationer för att operationalisera en långsiktigt och hållbar lokalisering. Detta kommer göras genom diskussioner och konsultationer med lokala aktörer i Syrien, Libanon, Rwanda och Kenya.
  • – Spridning av rekommendationerna och lärdomarna till relevanta internationella organisationer och finansiärer i syfte att få nyckelaktörer att implementera rekommendationerna och börja arbeta mer med lokalisering. Detta kommer att göras genom påverkansarbete, rundabordssamtal, presentationer på nyckelevenemang och personliga möten.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att effektivisera humanitära och fredsbevarande sektorn och utmanar maktobalanser mellan nord och syd.


Projektets tidsstatus

53%

Projektet startade i september 2023 och avslutas i februari 2025

För mer info: https://www.international-alert.org/