Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

 LoL (Läs och Lyssna)

Barn till frihetsberövade är en grupp som ofta glöms bort och indirekt straffas för vad föräldern har gjort. Barnen upplever en saknad men också en ambivalens inför föräldern i fängelse. Detta är en grupp som löper stor risk att utveckla psykisk ohälsa, men ändå i stor utsträckning saknar samhälleligt stöd. I detta projekt kommer organisationen Öppen Gemenskap, att anordna träffar för barn och unga i Umeå, samt även träffar för de vuxna som tar hand om barnen. På träffarna kommer man att arbeta utifrån metoden biblioterapi, som handlar om läsning och att samtala kring läsning. Metoden har visat sig vara lyckad just för att motverka psykisk ohälsa.

Projektet är ett av de projekt som beviljats stöd inom ramen för temautlysningen ”Psykisk hälsa genom livet”.Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2019 och avslutades i december 2019

För mer info: http://www.oppengemenskap.se/