Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Luleåbiennalen

Konstens och kulturens roll blir allt viktigare att värna om. Det resursstarka konstlivet förblir centrerat kring storstadsregionerna. Därför är det extra viktigt att stärka konstlivet i norra Sverige. I detta projekt kommer Folkrörelsernas Konstfrämjande att genomföra Luleåbiennalen i sex kommuner i Norrbottensregionen. Utgångspunkten för biennalen är det norrbottniska landskapet och väcker frågor kring bland annat naturexploatering och nationalism. Ungefär 25 lokala och internationella konstnärer kommer att delta och göra allt från utställningar till performance och vandringar. Inom ramen för biennalen arrangeras också en internationell konferens.


Detta kommer att hända i projektet

Genomförande av konstbiennal i Norrbottensregionen, samt skapande av konstfrämjandenätverk i regionen.


Därför fick projektet stöd

Genom att belysa konstens breda potential socialt, politiskt och överskridande verkar Luleåkonstbiennalen för att bidra till ett regionalt självförtroende och stärkt identitetsskapande.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2018 och avslutades i april 2019

För mer info: http://www.luleabiennial.se