Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Silvermuseet

Mähttse- samiska skogslandskap

De samiska perspektiven har länge åsidosatts i debatten om hur skogsbruket bör bedrivas. Inom urfolkens kulturer finns en lång tradition och kunskap om hur skogsmarkerna kan brukas på ett hållbart sätt. Samerna har under en lång tid haft begränsade möjligheter till självbestämmande om hur skogslandskapet ska brukas på grund av det storskaliga skogsbruket och markexploateringen där även förutsättningen för renskötseln påverkats negativt.

Stiftelsen Silvermuseet vill med detta projekt samordna och stärka samiska aktörers möjligheter till inflytande över skogsbruket i Sámpi och förbättra förutsättningarna för den biologiska mångfalden.

Projektet stöttas med 2 090 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – En gemensam plattform för lokal dialog om skogsfrågor utvecklas, metoder och processer för samverkan mellan samebyarna arbetas fram och samordnas med andra lokala aktörer och skogsägare.
  • – Kompetensstärkning i samebyarna, kunskapshöjande insatser om samisk historia, kultur m.m riktas mot
    skogsbruket. Åtgärder för att möta framtagna målbilder undersöks.

Varför fick projektet stöd?

Genom att stärka samernas rättigheter och inflytande över hur skogslandskapet brukas stärks inte bara deras möjligheter att leva enligt sin kultur, utan också indirekt skyddet av skog och mark. Projektet är en del av vår satsning ”Svenska skogar och ekosystem”.


Projektets tidsstatus

57%

Projektet startade i april 2023 och avslutas i mars 2025

För mer info: https://silvermuseet.se/